Den nya generationen funktionsgolv

Uppreglade golv med sunda och praktiska lösningar för ventilation, installationer, akustik & utemiljöer

SubFloor är en del av Prästängen Byggsystem. Konceptet har vi laddat med all den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss under 50 år i golvbranschen – varav 30 år med stort fokus på just uppreglade golv. SubFloor är ett varumärke som ägs av Prästängen Byggsystem. Läs mer om oss

Våra funktionsgolv

SubFloor är en hel familj moderna funktionsgolv både för inomhus och utomhus. I systemet finns funktioner för ljuddämpning, ventilation, och ger ett naturligt utrymme för installationer

Läs mer om funktionsgolv

SubFloor – In English

Raised flooring with sound and practical solutions for ventilation, installations, acoustics and outdoor environments. Read about the new generation of functional flooring

Open brochure

Sortiment & fakta

Mer fakta om systemet. Ladda ner offertunderlag, monteringsanvisningar och konstruktionsexempel

Gå till sortiment & fakta

Mängdberäkning

Med SubFloor mängdberäkning hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Öppna SubFloor mängdberäkning

 

SubFloor bidrar till aktivt miljöarbete

Att minimera miljöpåverkan har varit en viktig utgångspunkt i både utvecklingen och tillverkningen av SubFloor. Samtliga underleverantörer har sin verksamhet i Sverige och de allra flesta i vårt eget närområde. Vi har också valt att placera centrallagret nära produktionen. Målet är att minska antalet långa transporter.

Allt trämaterial som finns i SubFloor kommer från PEFC-certifierade sågverk och leverantörer. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.