Lågbyggande golv stålregel

Lågbyggande golv med stålregel

Har du problem med att underlaget är ojämnt på grund av exempelvis grovgjuten betong, sättningar eller överspända HDF-bjälklag? Från och med sommaren 2020 kan vi på SubFloor presentera vår nya lågbyggande stålregel som löser dina utmaningar på ett enkelt sätt. Nu kan du nämligen bygga så låga bygghöjder som 12 mm.

Med SubFloor uppreglade golv får du golvet i precis den jämna nivå som du önskar och kan således eliminera de ojämnheter och nivåskillnader som finns i underlaget. Med hjälp av justerbara skruvar hålls golvreglarna uppe och ger dig den exakta höjd som du behöver. Ovanpå SubFloors golvreglar monterar du enkelt på en golvspånskiva samt det golvmaterial som du själv önskar. Luftspalten som bildas under reglarna kan användas för att gömma olika typer av installationer.

Marknaden har under en längre tid efterfrågat möjligheten till att bygga lägre bygghöjder och vi på SubFloor såg det som ett naturligt steg att utveckla vidare vårt redan beprövade system. Med den nya stålregeln som är endast 11 mm tunn kommer bygghöjden ner till så lågt som 12mm. Konstruktionen finns i tre olika grundutföranden där stålregeln är densamma, men där man kan använda endast skruv samt två olika sorters skruvfötter för olika krav på underlaget.

Produktfakta – Lågbyggande stålregel

Artikelnummer: 11110
Stålregel: 45 × 11 × 3800 mm
Ståltjocklek: 1,2 mm
Montering: Se dokumentet Montering Grundsystem under sidan Dokument & Fakta

Montera skruv i varannat hål, åtgång 10 st skruv/regel.
Vid eventuell mekanisk infästning av spånskiva, använd självborrande skruv.
Stålregel och spånskiva limmas med anpassat monteringslim.
Spånskiva kan enbart limmas direkt mot stålregeln.

Olika golvkonstruktioner

Här kan du se olika golvkonstruktioner och dess bygghöjder. Det finns med skruv, akustikfot eller skruvfot.

Golvkonstruktion med skruv
Stålregel med plastskruv 50 mm. 
Bygghöjd 12-50 mm. 

Golvkonstruktion med akustikfot
Stålregel med plastskruv 100 mm samt akustikfot.
Bygghöjd 31-111 mm. 

Golvkonstruktion med skruvfot
Stålregel med plastskruv 100 mm samt skruvfot.
Bygghöjd 25-103 mm. 

Golvkonstruktion med skruv och isolering
Stålregel med plastskruv 50mm.
Bygghöjd 25-50 mm.