SubFloor – en del av Prästängen Byggsystem

SubFloor är en helt ny generation funktionsgolv. Konceptet har vi laddat med all den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss under 50 år i golvbranschen – varav 30 år med stort fokus på just uppreglade golv. SubFloor är ett varumärke som ägs av Prästängen Byggsystem.

Historik

Prästängen Sverige AB har sedan starten av Nivell System varit med och utvecklat, marknadsfört och sålt funktionsgolv på den nordiska marknaden. Sedan årsskiftet 2016/2017 fokuserar Prästängen på sitt varumärke SubFloor, och dess framfart på byggmarknaden.

Vår gedigna erfarenhet och ett nära samarbete med byggentreprenörer, beställare, akustiker, ventilationstekniker, återförsäljare med flera samt de goda egenskaper som finns på dagens golvregelsystem har varit till stor nytta under utvecklingen av SubFloor.

SubFloor bidrar till aktivt miljöarbete

Att minimera miljöpåverkan har varit en viktig utgångspunkt i både utvecklingen och tillverkningen av SubFloor. Samtliga underleverantörer har sin verksamhet i Sverige och de allra flesta i vårt eget närområde. Vi har också valt att placera centrallagret nära produktionen. Målet är att minska antalet långa transporter. Allt trämaterial som finns i SubFloor kommer från PEFC-certifierade sågverk och leverantörer. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.