Ventilerade golv

Från sjukt till friskt hus med ventilerade golv

SubFloors konstruktion med reglar skapar en luftspalt mot underlaget. Konstruktionen ger mycket bra möjligheter att ventilera både i äldre hus och vid nyproduktion. Många stadsdelar i våra städer präglas av den byggnation som gjordes under 1960/1970-talet

Behovet av nya bostäder och kommunala verksamheter var enormt. Nya, snabbare och obeprövade byggsätt introducerades utan kunskap om de långsiktiga konsekvenserna. Idag står det klart att villor, kedjehus, förskolor och skolor blev försöksobjekt när betongplattorna gjöts direkt på marken utan varken dränering eller isolering. En tid senare började en del av husen drabbas av problem med fukt, mögel och dålig lukt som gav en osund inomhusmiljö.

Ventilerade golv från SubFloor bidrar till att huset blir friskt igen. Golvbyten görs ofta även i förebyggande syfte inför till exempel en försäljning eller i samband med att det är dags att renovera andra delar av huset. Oavsett syfte är det en sund investering för framtiden.

Tar kontroll över luftströmmarna

Med utrymmet som SubFloor skapar mellan betongunderlaget och regeln kan man med hjälp av den sinnrika lösningen med luftintag och frånluftsfläkt bilda undertryck i golvet. Luftflödet fördelas sedan med hjälp av smart placerade luftkanaler.

Konstruktionen får fukt, lukt och emissioner som förorenar inomhusluften att ledas bort. Samma lösning kan även ha effekt när man vill komma till rätta med höga radonhalter i en byggnad. Principen med SubFloors golvventilation kan appliceras även på fuktutsatta källarväggar.

Snabbare återställning efter en vattenskada

Allt fler väljer ett mekaniskt ventilerat golv i samråd med sitt försäkringsbolag efter till exempel en vattenskada. Då blir det möjligt att flytta tillbaka till huset redan en kort tid efter sanering och du behöver inte vänta tills all fukt är borta. Den goda ventilation som skapas fortsätter att torka upp bottenplattan även efter att du lagt det nya golvet och börjat bo i huset igen.

Välj SubFloors golvventilation när det finns:

  • Tillskjutande markfukt
  • Kvarvarande fukt efter vattenskada
  • Lukter/emissioner efter mögelskador eller fuktskadat spackel/lim
  • Markradon

Optivent – Ventilationsgolv

Optivent Golvsystem är en ljuddämpande fuktspärrmatta som kan läggas under nästan vilken golvtyp som helst. Systemet ger det effektivaste skyddet mot fukt och lukt från betongplattor, samtidigt som det är ergonomiskt eftersom det ger golvet en möjlighet att svikta.

Projekt – Med ventilerade golv

Här visar vi ett urval av olika projekt med SubFloor ventilerade golv. Vi kommer fylla på med fler projekt framöver.