Miljö/certifieringar

Typgodkännande

Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise.

Golvregelsystem

SubFloor – mekaniskt ventilerat golvsystem

Mekaniskt ventilerat golvregelsystem

Miljö

SubFloor Golvregelsystem är bedömt av BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise.

Basta   SundaHus   SP

Byggvarubedömningen