Miljö & certifieringar

Här hittar du våra typgodkännande och miljöcertifieringar.

Typgodkännande

Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692-17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise.

Golvregelsystem
Mekaniskt ventilerat golvregelsystem

Miljö

SubFloor Golvregelsystem är bedömt av BASTA Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692-17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise.

EPD