Miljö & certifieringar

Här hittar du våra typgodkännande, miljödokumentation och miljöcertifieringar.

Typgodkännande

Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692-17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise.

Golvregelsystem
Mekaniskt ventilerat golvregelsystem

Miljödokumentation

Miljödokumentation Tryck
Miljödokumentation Gran
Miljödokumentation Stål

Miljöcertifieringar

SubFloor Golvregelsystem är bedömt av BASTA Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692-17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise.

EPD
EPD Metall