SubFloor är en hel familj moderna funktionsgolv

Tänk dig en uppreglad golvyta på 5 miljoner kvadratmeter. Det är mer än 700 fotbollsplaner. Det är inte konstigt att vi på Prästängen Byggsystem har blivit specialister på just funktionsgolv.

I produktutvecklingen av SubFloor har vi utgått från all den erfarenhet och kunskap som 50 års engagemang för golv och golvrelaterade produkter har gett oss. Vi har granskat varje detalj i konstruktionen och adderat nya smarta lösningar för både design och materialval. Upptäck de många fördelarna med uppreglat golv, kryddat med sunda och praktiska funktioner.

Vårt löfte handlar om enkelhet, funktioner och kvalitet

I utvecklingen av SubFloor – den nya generationen funktionsgolv – har vi haft era intressenters behov med oss i vågskålen. Varenda detalj i konstruktionen har granskats med kritiska ögon. Omfattande tester har gjorts. Oavsett om du är montör eller hantverkare, stort eller litet byggbolag, återförsäljare, byggherre, projektledare, konstruktör eller arkitekt möter vi dina behov.

SubFloor är ett sortiment som överträffar högt ställda förväntningar

  • Snabbt, tyst och rent monteringsarbete
  • Alternativa infästningsmetoder – borra, limma eller skjut
  • Anpassat för högt ställda belastningskrav
  • Kostnadseffektiva lösningar
  • Bra arbetsmiljö för hantverkare och montörer
  • Akustikgolv med stegljudsreduktion upp till 28 dB
  • Typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise
  • Valfrihet mellan olika golvmaterial
  • Lång erfarenhet av golvsystem

Tystare och renare arbetsmiljö

SubFloor är den nya generationens funktionsgolv från Prästängen Byggsystem. I utvecklingen av produkterna har bättre arbetsmiljö för hantverkare och montörer varit en viktig faktor.

SubFloor klarar en hög belastning vilket kräver färre borrhål för infästning i betongunderlaget. Det ger både en tystare och renare arbetsmiljö. Och valmöjligheten att fästa uppreglingen i underlaget med ett specialutvecklat lim gör att arbetet är bekvämt att utföra även över mycket stora golvytor.

SubFloor mängdberäkning

Med SubFloor mängdberäkning hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Med SubFloor mängdberäkning hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt projekt. Du kan räkna på både inomhus och utomhus och du guidas genom alla olika val så som bygghöjd, ventilation, reglar, skruv och infästning. När du gjort dina val kan du ladda ner dokumentet eller direkt begära en offert.

Montering

Få en steg-för-steg beskrivning.

Vi har tagit fram tre olika ”steg för steg” anvisningar så att det ska vara lättare för dig att montera. Gå vidare till sidan Montering. Där finns även en kort film som visar principerna