Konstruktionsexempel

Golvvärme utan golvgips
Golvvärme med golvgips
Väggventilation
Principskiss 1 anslutning balkongdörr
Principskiss 2 anslutning balkongdörr
Principskiss 1 anslutning ytterdörr
Principskiss 2 anslutning ytterdörr
Rumsskiljande Vägg inom Bandcell

Steg för steg

Vi har tagit fram tre olika ”steg för steg” anvisningar så att det ska vara lättare för dig att montera. Gå vidare till sidan Montering. Där finns även en kort film som visar principerna