Akustikgolv

SubFloors effektiva akustikgolv

 

Grundidén är enkel

Med SubFloor akustikgolv – anpassat och uppbyggt exakt för att möta dina krav och behov – reduceras stegsljudsnivån när någon går på golvet i ett annat rum eller på ett annat våningsplan i byggnaden. Också ljud av samtal, tv och radio kan dämpas när rätt golvval förbättrar luftljudsisoleringen.

Krav och behov varierar i bostadshus med flera lägenheter, kontor, förskolor, skolor eller i byggnader med annan verksamhet, beroende på hur ljud uppträder i rum och ytskikt. SubFloor akustikgolv är utvecklat tillsammans med ledande expertis och innebär att skruven används tillsammans med en unik akustikfot. Foten har en dubbelverkande dämpning som ger en stegljudsreduktion upp till 28 dB utan att göra avkall på stabilitet.

För att säkerställa att kraven för byggnaden uppfylls, är det dock viktigt att ta hänsyn till alla förutsättningar – golvens konstruktion i samspel med byggnadens stomme och planlösning. Balansgången handlar om att möta kraven vid varje tillfälle. Om ett golv sviktar för mycket känns det obehagligt mjukt att gå på. Vi samverkar med materialexperter som säkerställer att uppställda krav på ljudmiljön överträffas med god marginal.

Tre olika akustikfötter

SubFloor akustikfötter är utvecklade för att klara högt ställda krav på steg- och luftljudsisolering. Materialkvalitet av polyamid och TPE med olika egenskaper i kombination med vald bjälklagstyp säkerställer en god inomhusakustik i just ditt projekt. Det finns numera tre olika varianter av akustikfötter. Flexibel bygghöjd med trä alternativt stålreglar beroende av projektets krav och förutsättningar avgör typen av akustikfot.

Välj rätt akustikfot

Kontakta oss för konsultation i ett tidigt skede så hjälper vi till med rätt lösning.

Hitta kontaktuppgifter

Exempel på konstruktioner

Mätning

Akustikmätningar

Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise. Citat från utlåtandet om akustik:

”Vid montering av akustikfot har det för systemet uppmätts en förbättring i vägd stegljudsnivå (ΔLw) med 24 dB upp till 28 dB beroende på konstruktionsutformning samt typ av övergolv”

För mer information om akutsik – kontakta oss på 0500-46 98 60 eller via mail support@prastangen.se.

 

Montering av skruv i regelMonteringsanvisningar & egenkontroller

Är det dags för montering? Glöm inte att läsa igenom våra anvisningar!

Dokument och fakta

Montering

 

mellanvagg_0-5x

Mellanvägg placeras direkt på spånskivan.

Systemet ger effektiv stegljudsreduktion med snabb infästningsmetod.

Ljudskola

Här har vi samlat fakta som kan vara bra att veta för dig som är intresserad av behagliga ljudmiljöer och akustikreduktion.