SubFloors ljudskola – del 2

SubFloor Ljudskola

Så sprider sig ljud

Ljud sprids mellan byggnadens rum på olika sätt. Med luftljud menas ljud från till exempel människor som pratar, en TV som står på eller musik. Med stomljud menas ljud som tar sig vidare genom byggnadens stomme. Det kan vara en dörr som stängs eller slår igen, stolar som skrapar eller stegljud inomhus på golv och i trappor. Då startar vibrationer i stommen som beroende på aktuella ytskikt och material blir ljud som sprider sig.

Ge SubFloor akustikgolv rätt förutsättningar

SubFloor akustikgolv bidrar till att reducera ljud i byggnaden. Det är dock alltid viktigt att starta arbetet med att analysera var i byggnaden det finns känsliga punkter där ljud enklare sprids vidare till närliggande rum, eller ännu längre bort genom att vibrationer fortplantar sig i stommen.

Tänk på att sprickor i till exempel bjälklag kan överföra mer ljud än förväntat. Det är därför viktigt att se till att täta ordentligt. Detta gäller bland annat vid installationsövergångar eller där det finns vätska i rör och värmerör.

Hur tät konstruktionen är har stor betydelse för hur ljud sprider sig i byggnaden. Skapa så bra förutsättningar som möjligt före montering.

Lägg golvet först – montera sedan väggarna!

Upptäck stora fördelar med att lägga klart SubFloor i hela lägenheten innan mellanväggarna som skapar de olika rummen monteras på plats.

  • Det går snabbare att göra nödvändiga installationer för till exempel el och vvs. Montörer från flera yrkesgrupper ges betydligt bättre förutsättningar som underlättar arbetet.
  • Golvet skapar en bekväm arbetsplattform för resten av arbetet i lägenheten.
  • När golvet läggs under mellanväggarna förbättras ljudnivåerna i lägenheten under eftersom golvet sprider ljudet till en större yta.

Råd från proffs på akustik

Ta hjälp av oss på Prästängen Byggsystem så tidigt som möjligt, gärna redan i projekteringsstadiet. Vi förmedlar gärna de erfarenheter och kunskaper om ljudnivåer och akustik som våra experter och samarbetspartner har. Vi finns gärna med som rådgivare och kan hjälpa till med de mätningar som behövs för att utföra arbetet på bästa sätt.

Mer om akustik

Detta är andra delen av vår ljudskola. I första delen pratar vi om golvkonstruktion för tystare hus och i tredje delen presenterar vi lite tips & lösningar.

Mer om SubFloors akustikgolv

Prästängen Byggsystem har även andra lösningar för ljudgolv när man vill ha ett lågbyggande golv. Läs mer om Decibel Concept här.