SubFoors ljudskola – del 1

SubFloor Ljudskola

Golvkonstruktion för tystare hus

Varken i våra bostäder eller kontorshus vill vi bli störda av ljud från andra delar av byggnaden. Genom att medvetet arbeta för att reducera ljudnivåerna redan från början, skapas uppskattade mervärden för den eller de som i nästa steg ska använda byggnaden.

Tillsammans med oss på Prästängen Byggsystem har du stora möjligheter att nå upp till en högre ljudstandard. Det behöver varken kosta mer eller innebära mer arbete. Istället handlar det främst om att välja rätt material och att analysera behoven för att välja rätt lösning och konstruktion.

Idag byggs i stort sett alla nya bostäder, kontor, skolor och förskolor med krav på ljudreduktion. I många kommuner är det krav att en byggnads ljudstandard ska kunna redovisas genom mätningar och utlåtanden från experter på akustik.

Kort om ljudklasser

Boverkets byggregler, BBR, hänvisar till två standarder när det gäller akustik i byggnader:

  • SS 25267 (2004) för bostäder.
  • SS 25268 (2007) för offentliga byggnader.

Ljudklasser enligt standard:

  • A ger mycket hög ljudstandard.
  • B ger hög ljudstandard (vanlig i nybyggnation av bostadshus)
  • C lägsta tillåtna i nyproducerade bostäder
  • D låg ljudstandard (kan användas vid ombyggnad av äldre hus som har svårt att nå ljudklass C.

Ljudkraven ska leva upp till att reducera både luftljud och stomljud.

SubFloor akustikgolv

SubFloor akustikgolv är utvecklat tillsammans med ledande expertis och innebär att skruven används tillsammans med en unik akustikfot. Foten har en dämpning som ger en stegljudsreduktion upp till 28 dB.

Mer om akustik

Detta är första delen av vår ljudskola. Andra delen handlar om hur ljud sprider sig och i tredje och sista delen presenterar vi lite tips & lösningar.

Mer om SubFloors akustikgolv

Prästängen Byggsystem har även andra lösningar för ljudgolv när man vill ha ett lågbyggande golv. Läs mer om Decibel Concept här.