Ny golvventilation i förskola i Göteborg

Prilyckans förskola i Göteborg får bättre inomhusmiljö med hjälp utav SubFloor golvventilation

Totalt 730 kvm golvyta är det som åtgärdas på denna förskola med hjälp utav SubFloor golvregelsystem och golvventilation.

Följande produkter användes på detta projekt

Riskkonstruktion byttes ut

Den tidigare konstruktionen med ingjutna reglar på en ojämna betongplatta, som var en mycket vanlig konstruktion på 60- & 70-talet, byttes ut emot ett SubFloor uppreglat golv där golvet skruvas upp i rätt nivå på ett enkelt och smidigt sätt. Man får upp allt organiskt material upp ifrån betongplattan. De stora ojämnheterna i betongplattan tas upp genom att SubFloors plastskruv skruvas ut olika långt.

En annan stor fördel är även att få det i rätt nivå med en ”torr” byggkonstruktion, d v s utan att spackla eller gjuta upp betongplattan.

SubFloor golvventilation löser fukt- & luktproblem

Med utrymmet som SubFloor skapar mellan betongunderlaget och regeln kan man med hjälp av den sinnrika lösningen med golvdon och en frånluftsfläkt bilda ett undertryck i golvet. Luftflödet fördelas sedan med hjälp av plaströr/sugkanaler på motsatt sida om golvdonen. Konstruktionen får fukt, lukt och emissioner som förorenar inomhusluften att ledas bort och ut ur fastigheten.

Entreprenör Parema bygg.
Återförsäljare av materialet är Derome Mölnlycke

Golvsystem i detta projekt