Ventilerat och uppreglat golv på konsthall i Lund

Kulturens Allmogehallen i Lund genomgick en imponerande förvandling med en omfattande renovering som inkluderade ett ventilerat och uppreglat golv, en ny planlösning och nya ytskikt. Den generösa hallen, omfattande hela 450 m2, används idag som en plats för både konst och utställningar.

Under den fullständiga renoveringen skapades ett golv som inte bara är tekniskt avancerat utan även visuellt tilltalande. Från 0 mm vid den lägsta punkten, där marktegel varsamt avlägsnades, till 200 mm vid den högsta punkten, har golvet blivit en imponerande konstruktion.

Valet med SubFloor Stålregel med 50 mm skruvar för de lägre ytorna och SubFloor Träregel med 200 mm skruvar för de högre ytorna, var avgörande för att uppnå en jämn yta över hela byggnaden. Detta tekniska tillvägagångssätt säkerställde inte bara en stabil grund utan bidrog även till att skapa ett enhetligt och estetiskt tilltalande slutresultat.

Markteglet bevarades genom smart installation

SubFloor installerades ovanpå det befintliga markteglet, vars historia därigenom bevarades i byggnaden. Monteringsprocessen visade sig vara smidig, med SubFloor skruvfot som minskade borrdjupet av betongpluggen från 50 mm till 25 mm, vilket både förenklade och förfinade installationen.

Lågbyggande punktsugning löste fuktproblematik

I den nordligaste av de fyra sektionerna valde man att införa en extra dimension av komfort och funktion genom att implementera mekanisk ventilation, då det ibland förekommer fukt i området. Lösningen var enkel med en golvventilation i form av punktsugning, som SubFloor projekterade. På grund av den låga bygghöjden var punktsugning den mest optimala lösningen.

Entreprenör Robo Bygg AB.
Återförsäljare av materialet är Optimera Lund.

Injusteringen av mekanisk ventilation genomfördes den 8 januari 2024 med gott resultat.

Använt golvsystem i projektet