Rise i Nordbyggmontern

| |
Ventilerade golv

Idag, torsdagen den 12/4, kan ni träffa Matilda Liinanki och Thorbjörn Gustavsson från RISE i vår monter (C04:49) på Nordbygg 2018 för att ställa frågor om och diskutera certifiering av mekaniskt ventilerade golv. RISE håller även ett föredrag klockan 9.15 i konferensrum K23 i samma ämne.

Vad är RISE?
RISE (Research Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. De är ett  forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.