Regeln är roten! — del 1 i vår serie ”Inside Prästängen”

| |
Inside Prästängen

I vårt SubFloorsystem använder vi en granregel som hämtas från den norrländska skogen. Som leverantör använder vi oss av Norsjö Trä AB (www.norsjotra.se) som är ett företag som sysslar med fingerskarvning av träprodukter och dom förser oss med den kvalitetsmässigt bästa och mest formstabila träregeln på den svenska marknaden.

Norsjö Trä ägs av bröderna Ralf Signarsson (VD) och Frank Signarsson (Produktionschef) och vi har tagit pulsen på den sistnämnde för att höra mer om företaget och kopplingen till Prästängen.

Hur länge har ni drivit Norsjö Trä?

Norsjö Trä AB är inne på sitt 10:e år i egen regi. Vi har en produktionsyta på ca 3600 m² och varma lagerutrymmen på 1000 m². Vid starten 2009 var vi 5 anställda och tillverkning bestod endast av fingerskarvade komponenter till möbelindustrin. Sedan dess har vi växt både organisationsmässigt och även till produktutbudet så idag är vi 15 anställda (3 st på administration och ledning samt 12st kopplade till produktionen). Idag erbjuder vi produkter som också är färdigprofilerade till våra kunder med varje kunds unika kvalité.

Ni har ju levererat reglar till Prästängen ett par år nu men

För att nå upp till det önskemål som kunden ställer på produkten så är det viktigt för oss att vi sätter oss in i kundens produkt och på så sätt förstå hur vi skall producera detta på rätt sätt.

Allt börjar med råvaran till produkten, till SubFloors produkt har vi valt att använda oss av en Norrländsk certifierad råvara. Vi har då använt oss av senvuxen norrländsk gran för att kunna uppnå kraven både på hållfasthet och rakhet som ställs på SubFloors produkter. När råvaran kommer till oss så lagrar vi den i värme och fuktkontrollerade miljöer för att sedan plocka in den i produktionen. I produktionen börjar vi med att egalisera produkten för att få fram rätt struktur på råvaran och rätt form för att sedan kunna skicka denna genom en toppmodern scannerutrustning som är programmerad enligt kundens önskemål.

Scannerutrustningen sorterar virket enligt kundönskemål
Scannerutrustningen sorterar virket enligt kundönskemål

Sedan kapas materialet upp mindre bitar och defekter på materialet som inte uppfyller kundens krav kapas bort. Efter kapningen går materialet vidare till en station där vi fräser fingerskarvarna för att sedan applicera lim på dessa innan dom pressas ihop i färdig längd. Sedan får bitarna härda innan vi färdigprofilerar dom och en slutkvalitétskontroll görs på varje bit.

Profilerade brädor med fingerskarv
Profilerade brädor med fingerskarv

Som produktionschef (och delägare) är det mitt ansvar att se till så att vi producerar rätt produkter till våra kunder på ett så produktionseffektivt sätt som möjligt.

Hur jobbar ni med kvalitetssäkring inom Norsjö Trä? Hur säkerställer ni exempelvis att de reglar ni levererar håller den kvalitet som Prästängen önskar?

För att kunna hålla en hög och jämn kvalité på våra produkter så har vi full spårbarhet på varje produkt genom våra led.

Vi gör mätningar på inkommande virke i form av dimension, fukt, densitet m.m. för att se att detta överensstämmer mot den råvara som vi har beställt. Sedan görs det flera kontroller under processens gång i form av dimension, limmängd, brottstyrka m.m. som påverkar slutkvalitén. Alla dessa tester och prover kontrolleras av RISE (gamla SP) som 2 ggr per år gör revision där dom kontrollerar vår verksamhet och kvalité av produkterna. Bland annat kontrollerar dom att vi hanterar materialet på rätt sätt och att det färdiga produkterna håller den kvalité som man utlovar till sina kunder.

Kontrollstation innan packning och leverans
Kontrollstation innan packning och leverans

Jobbar ni något med miljö och i så fall på vilket vis?

Vi har stort miljöfokus i vårt företag, det är inte för inte vi arbetar med ett förnyelsebart material som trä. Vi är även väldigt noga med att se till att vi handlar certifierade råvaror (vi är också certifierade enligt FSC) som garanterar att vårt material kommer från ett hållbart skogsbruk.

Vad tillverkar ni i övrigt för produkter och vilken typ av kunder vänder ni er till?

Våra största produkter är för tillfället fingerskarvade komponenter till möbel-, list-, panel-, fönster- och dörrämnen. Sedan har vi ett utbud på färdigprofilerade ämnen som exempelvis till SubFloor. Vi håller just nu på med en investering på en integrerad hyvel och klyvlinje till det fingerskarvade komponenterna. Detta medför att vi kommer på ett helt annat sätt kunna erbjuda högkvalitativa färdigprofilerade produkter till industrin och bygghandeln med höga krav med produktionsstart under april månad.