5 vanliga misstag många gör när de väljer golv efter en fuktskada!

| |
Ventilerade golv
Äger du en äldre bostad som är byggd med platta på marken under 1960/1970-talet? Då är det troligtvis stor sannolikhet till att ditt golv har fuktproblem. Villor och hus byggda under denna tidsperiod saknar vanligtvis isolering under betongen, vilket leder till att fukten från jorden trycker sig uppåt genom betonggolvet. Många kunder vi möter har problem med att ta rätt beslut kring vilket golv man ska lägga efter en fuktskada. Här listar vi de 5 vanligaste misstagen som många gör när de ska välja nytt golv efter att de har drabbats av fuktproblem.

 

1. Flytspackel på en gammal betongplatta

Äger man ett hus som har en gammal betongplatta så rekommenderar vi att inte flytspackla ovanpå. Det är nämligen vanligt att äldre betongplattor inte är isolerad underifrån, och om man sedan flytspacklar ovanpå ett oisolerat betonggolv så finns det en stor risk för att senare drabbas av fuktskador underifrån. Utrymmet blir för tätt och fukten från jorden trycker sig uppåt och går genom betongplattan där den skapar fuktproblem när temperaturen är svalare än inomhus.

Att försöka flytspackla med insatt golvvärme är dessvärre inte heller ett bra alternativ. Då golvvärmen under betongplattan samt den höga temperaturen i jorden gör det möjligt för den att ha högre fuktighet. När man sedan under sommaren stänger av golvvärmen bidrar det till att ännu mer fukt tränger sig upp genom betongen. Denna effekt är testad och dokumenterad och brukar benämnas som “värmekudde”.

För att undvika och inte riskera att drabbas av fuktproblem rekommenderar vi att använda sig av ett mekaniskt ventilerade golv som skapar en luftspalt mot underlaget och som sedan med hjälp av luftkanaler fördelar ut luftflödet. Detta behåller betongplattan torr och fri från fukt. 

2. Använder passiv ventilation

Ett vanligt misstag är även att man reglar upp eller lägger en distansmatta utan att använda sig av mekanisk ventilation. Åtgärden med att enbart regla upp golvet efter en fuktskada hjälper inte eftersom problemet fortfarande kvarstår. Fukten tar sig i vilket fall som helst igenom betongplattan och skapar problem som i sin tur formar mikrobiell påväxt som luktar och som kan sprida luftburna partiklar genom luftspalten. 

3. Flytande golv

Ett annat problem som är vanligt förekommande är att man väljer att lägga byggfolie samt parkett med eller utan cellplast. Vilket även det resulterar i mikrobiell påväxt under den åldersbeständiga plasten.

4. Dålig lukt försvinner först efter utdriven fuktskada

När man drabbats av ett fuktproblem i golvet så åtgärdar man det genom att riva ut allt golv ända ner till betongplattan. Efter denna insats uppfattar kunder i många fall att den unkna och instängda källardoften har försvunnit. Doften försvinner tillfälligt eftersom man har en öppen betongplatta som med hjälp av fläkt torkar ut fuktskadan. Många gör då det stora misstaget som vi tidigare har nämnt i denna artikel, nämligen att antingen flytspackla eller regla upp golvet utan mekanisk ventilation. Problemet är att fukten kommer tillbaka när man tätar konstruktionen och inte har ventilerat golvet. 

5. Enbart uttorkningen av en fuktskada räcker inte

I en del fall räcker det inte med att bara torka ut en fuktskada, vilket är en mycket komplicerad fråga för många entreprenörer som arbetar med fuktskador. Från det att en fuktskada har uppstått beräknar man fukten i betongplattan genom en mätning. Därefter gör man en fuktskadetorkning som innebär att man placerar ut fläktar som torkar ut markfukten. Problem uppstår dock när man senare tar bort fläktarna för att bygga på golv, då kommer markfukten tillbaka igen och skapar komplikationer. Vi rekommenderar att göra en fuktmätning efter markfukt även där fuktskadorna inte har angripit. På så vis får man en större förståelse för vad det är för konstruktion man arbetar med. 

För att undvika fuktproblem vill vi förespråka om att använda sig av mekaniskt ventilerade golv. Uppreglat golv med praktiska lösningar för ventilation ger dig full kontroll över golvet. Vi skapar en luftspalt mot underlaget som sedan med hjälp av luftkanaler fördelar ut luftflödet. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!