Uppreglat / installationsgolv

Regla upp för ett jämnt och snyggt golv

Många underlag är ojämna på grund av grovgjuten betong och sättningar. Vid renovering löser SubFloor dessa utmaningar på ett enkelt sätt. Med ett torrt och snabbt monteringsarbete med laserprecision, hamnar golvet både i rätt höjd och i våg.

Enkel uppregling

Den vanligaste typen av uppregling är med plastskruv – med eller utan fot. Ovanpå placeras en golvspånskiva, lumppapp (eller liknande) och valfritt ytskikt.

Uppregling med stålregel

Ett alternativ till våra klassiska träreglar. Stålregeln fungerar bra tillsammans med alla golvtyper – enkel uppregling, akustikgolv och ventilerade golv.

Installationer

En positiv effekt med ett uppreglat golv är att det blir ett naturligt utrymme för installationer.

En stor fördel med uppreglade golv är att du får det precis så jämnt och snyggt som du önskar. Luftspalten som bildas är dessutom ett perfekt utrymme för att dra och gömma installationer.

Den smarta lösningen är att golvreglarna hålls uppe med justerbara skruvar som ger exakt höjd för att eliminera de ojämnheter och nivåskillnader som finns i underlaget. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och därefter är det fritt fram att välja precis det ytskikt du har tänkt dig i rummet. Parkett, laminat och plastmatta samt tillsammans med gips/spackel även klinker.

Vi har lagt ned mycket arbete på att ta fram ett hållfast material till skruvarna, vilket gör att det uppreglade golvet klarar höga belastningar.

Detta får flera positiva följdeffekter:
  • Reglar med få infästningspunkter
  • Snabb montering
  • Låg arbetskostnad
Välj infästningsmetod:
  • Limning
  • Skjutning med stålspik
  • Infästning med spikplugg eller träskruv

Vilken metod som passar dig bäst är beroende av underlagets kvalitet samt storleken på den golvyta som ska reglas upp. Limning och skjutning med stålspik ger ett snabbt och bekvämt monteringsarbete.

Gott om utrymme för installationer

Luftspalten som skapas mellan underlaget och SubFloors reglar ger plats för installationer som till exempel vatten, avlopp, el, data och ventilation.

Montering av skruv i regelMonteringsanvisningar & egenkontroller

Är det dags för montering? Glöm inte att läsa igenom våra anvisningar!

Dokument och fakta

Montering

 

Ta hjälp av SubFloor digitala monteringsguide

Vi har tagit fram en väldigt smidig web- & mobilanpassad steg för steg-guide. Där finns beskrivning av hur du monterar golvregelsystem, akustikgolv och ventilationsgolv. Denna sida kommer att förenkla och effektivisera ert arbete med att montera SubFloor.

Montering – steg för steg