Reglarna

Välj den regel som passar bäst till ditt projekt, trä eller stål.

Subfloor vanligt golv i genomskärning

Subfloor med stålregel i genomskärning

Regla upp för ett jämnt och snyggt golv

Många underlag är ojämna på grund av grovgjuten betong och sättningar. Vid renovering löser SubFloor dessa utmaningar på ett enkelt sätt. Med ett torrt och snabbt monteringsarbete med laserprecision, hamnar golvet både i rätt höjd och i våg.

 

En stor fördel med uppreglade golv är att du får det precis så jämnt och snyggt som du önskar. Luftspalten som bildas är dessutom ett perfekt utrymme för att dra och gömma installationer.

Den smarta lösningen är att golvreglarna hålls uppe med justerbara skruvar som ger exakt höjd för att eliminera de ojämnheter och nivåskillnader som finns i underlaget. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och därefter är det fritt fram att välja precis det golvmaterial du har tänkt dig i rummet. Parkett, laminat och plastmatta samt tillsammans med gips/spackel även klinker.

Vi har lagt ned mycket arbete på att ta fram ett hållfast material till skruvarna, vilket gör att det uppreglade golvet klarar höga belastningar.

Gott om utrymme för installationer

Luftspalten som skapas mellan underlaget och SubFloors reglar ger plats för installationer som till exempel vatten, avlopp, el, data och ventilation.

Detta får flera positiva följdeffekter:
  • Reglar med få infästningspunkter Snabb montering
  • Låg arbetskostnad
Välj infästningsmetod:
  • SubFloors eget utvecklade lim
  • Skjutning med stålspik
  • Infästning med spikplugg eller träskruv

Vilken metod som passar dig bäst är beroende av underlagets kvalitet samt storleken på den golvyta som ska reglas upp. Limning och skjutning med stålspik ger ett snabbt och bekvämt monteringsarbete.

Monteringsanvisningar & egenkontroller

Är det dags för montering? Glöm inte att läsa igenom våra anvisningar!

Dokument och fakta

 
 

Tystare och renare arbetsmiljö

SubFloor är den nya generationens funktionsgolv från Prästängen Byggsystem. I utvecklingen av produkterna har bättre arbetsmiljö för hantverkare och montörer varit en viktig faktor.

SubFloor klarar en hög belastning vilket kräver färre borrhål för infästning i betongunderlaget. Det ger både en tystare och renare arbetsmiljö. Och valmöjligheten att fästa uppreglingen i underlaget med ett specialutvecklat lim gör att arbetet är bekvämt att utföra även över mycket stora golvytor.