Anpassning av 250m² lokalyta

| |
Ventilerade golv

Här anpassas 250m² lokalyta med Subfloor Golvregelsystem av Serneke Bygg i Skövde. Uppreglingen har gjorts med träregel och plastskruv för att klara höga belastningar.

Du kan läsa mer om uppreglade golv på subfloor.se/uppreglat/installation