SubFloor – en del av Prästängen Byggesystem

SubFloor er en helt ny generasjon funksjonsgulv. Vi har fylt konseptet med all den kunnskapen og erfaringen vi har samlet oss i løpet av 50 år i gulvbransjen – hvorav 30 år med stort fokus på akkurat justerte gulv. SubFloor er et varemerke som eies av Prästängen Byggsystem.

Historie

Prästängen Sverige AB har siden starten av Nivell System vært med på å utvikle, markedsføre og selge funksjonsgulv på det nordiske markedet. Siden årsskiftet 2016/2017 har Prästängen fokusert på varemerket SubFloor, og dets fremgang på byggemarkedet.

Vår omfattende erfaring og et nært samarbeid med entreprenører, oppdragsgivere, akustikere, ventilasjonsteknikere, forhandlere med flere, samt de gode egenskapene til dagens gulvdragersystemer, har vært til stor nytte under utviklingen av SubFloor.

SubFloor bidrar til aktivt miljøarbeid

Å minimere miljøpåvirkningen har vært et viktig utgangspunkt i både utviklingen og produksjonen av SubFloor. Alle underleverandørene holder til i Sverige, og de aller fleste i vårt eget nærområde. Vi har også valgt å plassere sentrallageret i nærheten av produksjonen. Målet er å redusere antall lange transporter. Alt tre som finnes i SubFloor, kommer fra PEFC-sertifiserte sagbruk og leverandører. Den svenske PEFC-standarden for skog har som mål å utvikle en økonomisk bærekraftig og verdifull skogproduksjon, biologisk mangfold og samtidig bevare kulturmiljøet og sosiale og estetiske verdier.