Ventilerat golv på skola i Väring

|

Fuktproblematik i form av tillskjutande fukt i källare är inget ovanligt problem. På Värings skola gjordes en omfattande renovering där ett ventilerat golv blev lösningen.

När en källarlokal på 130m² fick fuktproblem gjordes en ordentlig renovering som gav nytt liv till lokalen och en betydligt bättre inomhusmiljö. Förutom att installera vår golvventilation så installerades även en inomhusfläkt som effektivt ventilerar bort fukt från betongplattan.

På bilderna nedan ser ni utemiljön på byggnaden, leverans av material, förebilder, under montering samt injustering av fläkt.

Nytt klassrum med god inomhusmiljö och ventilerat golv

Lokalerna har tidigare varit uppehållsrum för fritidsverksamhet men kommer nu istället att kunna användas till klassrum. Konstruktionen som valts är träregel 45×45 med 100 mm skruv inkl. isolering i regelfacken.

Entreprenör på plats som monterat är RA Bygg.

Använt golvsystem i projektet