SubFloor är en hel familj moderna funktionsgolv

Tänk dig en uppreglad golvyta på 5 miljoner kvadratmeter. Det är mer än 700 fotbollsplaner. Det är inte konstigt att vi på Prästängen Byggsystem har blivit specialister på just funktionsgolv. I produktutvecklingen av SubFloor har vi utgått från all den erfarenhet och kunskap som 50 års engagemang för golv och golvrelaterade produkter har gett oss. Vi har granskat varje detalj i konstruktionen och adderat nya smarta lösningar för både design och materialval. Upptäck de många fördelarna med uppreglat golv, kryddat med sunda och praktiska funktioner.

Uppreglade golv / installationsgolv

Den vanligaste typen av uppregling är med plastskruv – med eller utan fot. Välj mellan trä- eller stålregel. En positiv effekt är också att det blir ett naturligt utrymme för installationer

Uppreglat / installationsgolv

Ljuddämpande golv

När golvkonstruktionen ska uppnå och klara akustiska krav byter du ut foten till en av våra tre unika akustikfötter med dämpning. I övrigt är konstruktionen densamma som för enkla uppreglade golv.

Akustikgolv

Golvventilation för frisk inomhusluft

I utrymmet som bildas mellan golvspånskivan och betongunderlaget skapas undertryck med hjälp av ett sinnrikt ventilationssystem som enkelt och effektivt leder bort fukt, emissioner, lukt och radon.

Ventilerade golv

Utegolv för smidigt montage

Tryckimpregnerade golvreglar med förmonterade hylsor för våra justerskruvar. Golvet monteras på ett fast underlag och justeras enkelt i nivå med hjälp av våra skruvar. Reglarnas c/c-avstånd regleras med hänsyn till önskat övergolv.

Utomhusgolv

Lågbyggande golv med ny stålregel

Med den nya stålregeln som är endast 11 mm tunn kommer bygghöjden ner till så lågt som 12mm. Konstruktionen finns i tre olika grundutföranden där stålregeln är densamma. Endast skruv eller två olika sorters skruvfötter för olika krav på underlaget.

Lågbyggande golv

En lösning för varje golvtyp

 

Vårt löfte handlar om enkelhet, funktioner och kvalitet

I utvecklingen av SubFloor – den nya generationen funktionsgolv – har vi haft era intressenters behov med oss i vågskålen. Varenda detalj i konstruktionen har granskats med kritiska ögon. Omfattande tester har gjorts. Oavsett om du är montör eller hantverkare, stort eller litet byggbolag, återförsäljare, byggherre, projektledare, konstruktör eller arkitekt möter vi dina behov.

SubFloor är ett sortiment som överträffar högt ställda förväntningar.

Därför ska du välja SubFloor:

  • Snabbt, tyst och rent monteringsarbete
  • Alternativa infästningsmetoder – borra, limma eller skjut
  • Anpassat för högt ställda belastningskrav
  • Kostnadseffektiva lösningar
  • Bra arbetsmiljö för hantverkare och montörer
  • Akustikgolv med stegljudsreduktion upp till 28 dB
  • Typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise
  • Valfrihet mellan olika golvmaterial
  • Lång erfarenhet av golvsystem

Montering

Vi har tagit fram tre olika ”steg för steg” anvisningar så att det ska vara lättare för dig att montera. Gå vidare till sidan Montering. Där finns även en kort film som visar principerna.

Gå till montering

 

Produktsortimentet inom SubFloor är bedömt av:

BASTA. SundaHus, SP och Byggvarubedömningen

Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise

Monteringsanvisningar & egenkontroller

Är det dags för montering? Glöm inte att läsa igenom våra anvisningar!

Dokument och fakta

Var kan SubFloor användas?

Användningsområde, villa och radhus

Villa/radhus

Användningsområde, lägenhet

Lägenheter

Användningsområde, offentliga miljöer

Offentliga miljöer

Användningsområde, aktivitetsgolv

Sport/aktivitetsgolv

Användningsområde, kontor

Kontor

Användningsområde, utegolv

Terrasser/utegolv

SaveSave

 

Testa SubFloor mängdberäkning

Med SubFloor mängdberäkning hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt. Du använder själv vårt webbverktyg och kan sedan enkelt begära offert, ladda ner, skriva ut eller maila för att dela din beräkning.

Öppna SubFloor mängdberäkning